Ajanvaraus‎ > ‎

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Hanna Kivinen Oy, yhteyshenkilö Hanna Kivinen, yhteystiedot.

Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen vuoksi, käytettäväksi ajanvarauksessa, eläinpotilaan hoitotietojen käsittelyssä, Hanna Kivinen Oy:n markkinoinnissa ja laskutuksessa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin kerätään asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite (jos sellainen on) sekä asiakkaan eläimeen ja sen hoitoon liittyviä tietoja. Säännonmukaisena tietolähteenä ovat Hanna Kivinen Oy:n nettiajanvarausjärjestelmä ja asiakas itse puhelimitse tai vastaanotolla. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

Annetuista tiedoista syntyvä rekisteri on talletettu sähköisessä muodossa. Henkilörekisterin tietoja säilytetään tietokannassa, joka sijaitsee Eneroc Oy:n hallinnoimalla palvelimella. Palvelin sijaitsee Louhi Net Oy:n tiloissa Helsingissä.

Tietokanta on suojattu tunnuksella ja salasanalla eikä tietoihin pääse käsiksi ilman niitä. Tunnus ja salasana luovutetaan vain rekisterinpitäjälle. Tietokanta on rekisterinpitäjän hallussa ja ylläpitäjä säilyttää tietoja niin pitkään kun rekisterinpitäjä maksaa ylläpidosta. Rekisterinpitäjällä on tietokoneillaan tietokannasta paikalliset varmuuskopiot, jotka on kryptattu.

Hanna Kivinen Oy:n asiakasrekisterin asiakkaan omat henkilötiedot voi tarkastaa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä sivun alalaidassa.
Ċ
Hanna Kivinen,
13.11.2013 klo 3.17