Koulutus ammattilaisille ja aktiiviharrastajille: KOIRA PINTAA SYVEMMÄLTÄ 2

Eläinosteopaatti Hanna Kivisen koulutuksissa opitaan koiran anatomiaa

Mistä koiran keho koostuu? Missä on koiran ristiluu? Miltä tuntuu hyvin toimiva tai jännittynyt keho? Miten arvioida koiran liikkeitä?

Tutustu koiran kehoon ja opi tutkimaan sitä käsin.

Koulutus on kaksipäiväinen, pintaa syvemmälle menevä koulutus koira-alan ammattilaisille ja aktiiviharrastajille, kuten koirakouluttajille. Kurssilla tutustutaan koiran kehon anatomiaan ja toimintaan sekä opitaan tunnustelemaan käsin anatomiaa ja kudosten tilaa. Pääpaino on käsin tunnustelussa. Koulutuksessa tutustutaan myös jonkin verran ammattitermistöön, kuten anatomian latinankielisiin nimiin.

Ohjaajana toimii eläinosteopaatti Hanna Kivinen, osteopaatti (AMK). Osteopaateille ominaista on herkkä tuntoaisti, jonka avulla he pystyvät kertomaan paljon kehon tilasta. Nyt sinäkin voit kehittää ymmärrystäsi osteopaatin ohjauksella.

Kurssille otetaan enintään viisi koirakkoa, jotta ohjaaja pystyy opettamaan jokaista tunnusteluun kädestä pitäen. Mukaan voi tuoda oman tai lainakoiran, jonka tulisi olla tottunut käsittelyyn. Helpoimpia tunnusteltavia ovat suuremmat, vähäkarvaisemmat ja suurilihaksiset koirat, kuten greyhoundit.

Oletus on, että osallistujilla on jo jonkinlainen käsitys esimerkiksi askellajeista ja kulmauksista. Ennen kurssia voi esittää toiveita koulutuksen painotuksista.

Koulutuksen aiheita:

  • Anatomia: luusto, lihaksisto ja sisäelimet, hermosto suurpiirteisesti

  • Palpaatio eli tunnustelu, tutkiminen käsin: palpaatiotapa, luiset maamerkit, tärkeimmät ja eri tilassa olevat lihakset

  • Liikkeen tarkkailu ja arviointi

  • Kehon toiminnan ongelmia

Koulutus on itsenäinen kurssinsa, ei siis edellytä Koira pintaa syvemmältä 1 -kurssin käymistä.

Aika: Aikaisintaan vuonna 2023

Jos olet kiinnostunut tulevista toteutuksista, laita sähköpostia Hanna Kiviselle.

Facebook